سیستم خدمات پس از فروش

 

btn_prev_nbtn_home_nbtn_next_n


 

 

شرکت به سامان پيشرو رايانه با استفاده از تجربيات ديگر همکاران در زمينه نرم‌افزار و همچنين بهره گيري از تجربيات و کمکهاي مشاوران مالي که در زمينه مسايل مالي و اداري سالهاي متمادي به صورت کاملاً حرفه‌اي فعاليت داشته‌اند توانست باب جديدي را در زمينه نرم‌افزارهاي مالي و اداري بگشايد، در طي اين مدت اقدام به تهيه برنامه جامع مالي اداري شامل :

نرم افزار حسابداري مالي

نرم افزار پخش مویرگی

انبار و خرید و فروش

نرم افزار خزانه داري

اموال

حقوق و دستمزد و پرسنلي

دبيرخانه و اتوماسيون اداري

نرم افزار کنترل توليد

نرم افزار قيمت تمام شده

پذيرش و خدمات پس از فروش

‍CRM

تأمين مواد

سيستم گارانتي

مديريت ارتباط( Fax,Email,SMS)

سهام و سهامداران

آموزشگاه  و ...

 

نموده که با توجه به تخصص پرسنل مجرب اين مجموعه، توانسته نام خود را به عنوان يکي از شرکت‌هاي شناخته شده در عرصه انفورماتيک کشور خصوصاً در زمينه توليد برنامه هاي جامع مالي اداري مطرح نمايد.

سيستم هاي جامع پيشرو، برنامه هاي رايانه اي هستند که در شاخه هاي مختلف از جملهحسابداري مالي،خريد و فروش،انبار و حسابداري انبار،نقدينگي،اموال و دارايي هاي ثابت،صنعتي،اتوماسيون اداري،منابع انساني، اطلاعات مديريتي ،پرسنلي،عمليات ارزي،بودجه و اعتباراتو انواع پروژه هاي نرم افزاري بصورت مجتمع توسعه يافته اند.